آمار رسیدگی اداره مهاجرتبه پرونده های گرین کارت از طریق سرمایه گذاری (EB-5)

بر اساس قوانین مهاجرت ایالات متحده، حداکثر تعداد ویزاهای قابل صدور برای اقامت دائمی از طریق سرمایه گذاری (EB-5) سالانه 10 هزار عدد است. بر اساس آمار منتشره، عملکرد اداره مهاجرت نسبت به رسیدگی به پرونده های اقامت دائمی از طریق سرمایه گذاری در سال 2013 به شرح جدول زیر بوده است:

نوع درخواست

تعداد پرونده های دریافت شده

تعداد پرونده های تایید شده

تعداد پرونده های مردود شده

درصد تاییدیه

رشد نسبت به سال 2012

I-526

6,517

3,677

781

82.5%

7.9%

I-829

1,217

844

44

95.0%

70.9%

ردیف اول جدول  وضعیت رسیدگی به پرونده های درخواست گرین کارت اولیه یا همان گرین کارت مشروط 2 ساله (مرحله I-526) را نشان می دهد.

ردیف دوم جدول مربوط به پرونده های درخواست تبدیل گرین کارت مشروط 2 ساله به گرین کارت دائم 10 ساله (مرحله I-829) است.

نسبت تعداد پرونده های تایید شده به تعداد کل پرونده هایی که کار رسیدگی به آنان پایان یافته، درصد بالایی را نشان می دهد. این نسبت در ارتباط با تایید پرونده های I-829 میزان بالاتری دارد که خبر خوبی است زیرا نشان دهنده موفقیت مراکز منطقه ای سرمایه پذیر در اخذ تایید اداره مهاجرت در ارتباط با وضعیت پروژه و نحوه و عملکرد ایجاد فرصت های شغلی است.

در صورتی که در حال بررسی برای انتخاب مرکز منطقه ای هستید، حتما آمار عملکرد آنان در ارتباط با پرونده های ارائه شده به اداره مهاجرت و نتیجه آن را درخواست کرده و نسبت موفقیت آنان را ارزیابی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزای سرمایه گذاری آمریکا و یا استفاده از خدمات مشاوره EB5Farsi می توانید از طریق ایمیل info@eb5farsi.com  با ما تماس بگیرید.