لیست مراکز منطقه ای

طی چند سال گذشته تعداد مراکز منطقه ای به سرعت افزایش یافته و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. فهرست مراکز منطقه ای دارای مجوز از طریق وب سایت اداره مهاجرت ی چند سال گذشته تعداد مراکز منطقه ای به سرعت افزایش یافته و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. فهرست مراکز منطقه ای دارای مجوز از طریق وب سایت اداره مهاجرت به آدرس www.uscis.gov قابل دسترسی است.

در حال حاضر بیش از 440 مرکز منطقه ای از اداره مهاجرت مجوز فعالیت دریافت کرده اند که می توانید نام آنان را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراکز منطقه ای، با ما تماس بگیرید.

 لیست مراکز منطقه ای دارای مجوز به تفکیک ایالت